Vítáme Vás v internetovém obchodě Shopauto.cz

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě http://shopauto.cz . Internetový obchod provozuje firma :        

EXAPARK s.r.o.
Cílkova 642
140 00 Praha 4
ičo 28191854
dič CZ28191854 (plátce dph)
Na uvedené adrese není prodejna ani odběrní místo. 
 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Dodání  zboží.

Po potvrzení objednávky e-mailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Zboží expedujeme průběžně. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem, obvykle expedujeme do 3-8 dnů. Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat. Zásilky formou dobírky jsou expedovány průběžně. Zásilky hrazené formou převodu na účet předem jsou odesílány po obdržení odpovídající platby na účtu.

3. Doprava

Česká republika : Zásilky jsou odesílány prostřednictvím  přepravce GEIS.  Manipulační poplatek s balným za objednané  zboží v případě dobírky činí 188-Kč vč.dph, u zásilky uhrazené předem na účet činí manipulační poplatek s balným 138,- Kč vč. dph.Balík, který vám veze Geis, můžete kdykoliv přesměrovat na vámi zvolené výdejní místo Geis Point.

Slovensko : Pro zasílání zboží na Slovensko používáme přepravce GEIS. Cena manipulace a balení dobírky  je 289,-Kč u běžného zboží. Cena zboží je deklarována v Euro.     

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu http://shopauto.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu  http://shopauto.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

5. Převzetí zboží

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě křehkého zboží (plexi ofuky) balík před přepravcem rozbalit a zkontrolovat stav zboží.
V případě jakýchkoliv závad tyto ihned oznámit přepravci a sepsat s přepravcem protokol o závadách.
Přepravce je proti poškození zboží při dopravě pojištěn. Dodavatel v okamžiku předání zboží přepravci za  mechanické poškození NERUČÍ. Bez protokolu přepravce o narušení zboží nelze uznat reklamaci poškození křehkého zboží.

  

6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum obdržení zásilky) na adresu skladu, kterou mu sdělí prodejce na email.adrese: shopauto@shopauto.cz . Adresa firmy není příjmové místo pro reklamace. Po obdržení takto vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Při výměně nebo vrácení zboží účtujeme poplatek 65,- Kč vč. dph za přebalení zboží do nového obalu. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. V žádném případě neposílejte vrácené zboží na fakturační adresu nebo na dobírku. Takto vrácené zboží nemusí být přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

7. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu http://www.shopauto.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem ust. § 409 a násl.

Možnosti platby
 
Dodací podmínky
 
Reklamační řád
 
Ochrana údajů
 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2021 Shopauto.cz | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart